Magasin > Hjärnornas krig (Nummer 3, 2007)

Nummer

I det här numret

Hjärnornas krig

Hjärnornas krig

Innehåll

Journalister och politiker i samma säng

Den franska eliten brottas med dubbla lojaliteter när valstriden tätnar.

Det franska vägvalet avgör EU:s framtid

Lösningarna på Frankrikes problem måste sökas i ett europeiskt sammanhang, anser Dominique Moïsi.

Bakåtsträvarna styr skivbranschen

Dj-kulturen gör att cd-formatets framtid är hotad när nätmusiken tar över.

Raoul Wallenbergs minne lever än

Det personliga engagemanget för att rädda Ungerns judar måste sättas in i ett sammanhang.

Från folkdräkt till folkfest

Schlagerfestivalen riskerar att undergräva schlagern.

Förförd av maffians neuroser

Sopranos vågar visa vardagens tristess inom den organiserade brottsligheten.

Diagnoser som smittar

Det fanns sannolikt människor som led av neuroser långt innan neurosen framträdde som diagnos. Neurosen blev en i raden av anpassningsbara diagnoser som har använts under 1900-talet för att beskriva ett diffust tillstånd av utmattning, oro, ångest och sömnlöshet.

Skönhetens etiska konsekvenser

Den alltmer utbredda uppfattningen om strukturell jämlikhet har en rad negativa konsekvenser, inte minst därför att den är okänslig för individuell frihet. Men den strukturella jämlikhetstanken har också påverkat hur vi ser på konst och skönhet.

Nästa: Tema