Magasin > I rörelse och gemenskap (Nummer 2, 2013)

Nummer

I det här numret

I rörelse och gemenskap

I rörelse och gemenskap

Innehåll

Naturen är vi

Kognitionsvetenskapen är kanske den disciplin som mest av alla löser upp den artificiella och intellektuellt destruktiva gränsen mellan människa och natur. Det är viktigt inte bara av teoretiska eller tekniska skäl utan också nödvändigt för att vi ska förstå oss själva.

Lärandet i den svarta boxen

Skolan kombinerar idéer om 2000-talets kunskaper med 1900-talets former av tester och utvärderingar. Sammanblandningen är dömd att misslyckas.

Den ständiga kunskapsfrågan

Kognitionsvetenskap har genomgått flera stora faser. Utvecklingen går nu mot evolutionära perspektiv på tänkandet, säger Peter Gärdenfors.

Se människan!

Från fysiologi till komplexa beteenden brukar människan följa samma mönster som vilket djur som helst. Men vad gäller kognition finns ingen slutgiltig teori om varför Homo sapiens är som hon är.

Kalkyler utan värde

Ekonomiska beräkningar om vinst och förlust av invandring är i grunden meningslösa. De förmår inte att fånga skeendets mångfald.

Fri invandring ingen vinstaffär

Ekonomiska argument för fri invandring håller inte. Obegränsad rörlighet över gränserna omfördelar tillgångar och politisk makt från existerande till nya ägare och utmanar principen om medborgerlig äganderätt.

Lås upp debatten!

En stor andel av Sveriges befolkning saknar rötter i landet. Ett gemenskapsbygge på etnisk härkomst riskerar att skapa splittring och mental segregation.

Integration inte allt eller intet

Integration tar tid men kan inte sköta sig själv. Politiker måste bestämma vilka minoriteter som behöver stöd för att ta sig in i samhället.

Nästa: Intervju