Magasin > I väntan på vändpunkten (Nummer 2, 2009)

Nummer

I det här numret

I väntan på vändpunkten

I väntan på vändpunkten

Innehåll

Jünger passade inte in i finrummet

Ernst Jünger (1895-1998) är fortfarande en aktuell och omstridd författare. Hans klassiska skildring av första världskriget, I stålstormen, finns nu på svenska. Carl-Göran Heidegren har läst den och ett par böcker om Jünger.

Nej, Heidenstam var ingen mediaprodukt

I en ny avhandling om Heidenstam påstås att mediebilden av en författare är viktigare än dennes texter. I så fall blir det svårt att förstå Shakespeares, Homeros - eller Heidenstams betydelse.