Magasin > Impopulär populism (Nummer 3, 2010)

Nummer

I det här numret

Impopulär populism

Impopulär populism

Innehåll

Psykbryt i psykiatrin

Känslorna går höga inom psykiatrin efter Socialstyrelsens nya riktlinjer. Det är ett intressespel där både de mänskliga och ekonomiska insatserna är höga.

Karl för sin fez

Kemal Atatürks kampanj för allt västerländskt närmast utrotade fezen. Men i Marocko utgör den fortfarande ett inslag i gatubilden.

Drabbat av dikt och död

Chile har lång erfarenhet av krig och katastrofer. Den som söker upp dess diktare förstår landets förmåga att överleva och komma igen.

En brittisk tragedi

Efter tretton år vid makten går Labourpartiet mot ett förlustval. Väljarna har fått nog av Gordon Browns ledarskap.

Det grekiska självbedrägeriet

Theodore Dalrymple noterar bedrägliga formuleringar.

Tre terminer är bättre för elever

Arbetsgivarna vill att lärarna ska vara mer i skolan, trots att det är eleverna som borde tillbringa mer tid där. En lösning är att dela upp läsåret i tre terminer.

Åt Gud och kejsaren

Tvärtemot vad man kan vänta sig tycks västerlandets sekularisering leda till att religion blir alltmer politiskt laddad. Frågan är om det finns plats för en moderat gudstro om religion reduceras till en politisk fråga.

Nästa: Krönika