Magasin > Impopulär populism (Nummer 3, 2010)

Nummer

I det här numret

Impopulär populism

Impopulär populism

Innehåll

Tystnaden ökar om rasismen

Efter 1980-talets uppvaknande om den svenska främlingsfientligheten har samhällsdebatten gradvis förändrats. Människorna bakom statistiken syns inte längre och komplexiteten lyser med sin frånvaro.

Se det riktiga och det viktiga

Journalister kan inte förhålla sig neutrala inför partier som inte står stadigt på den demokratiska värdegrunden. Sverigedemokraterna måste därför särbehandlas och avskiljas från de andra partierna.

Väljarna tar sig friheter

Svenska väljare är rörligare än någonsin och allt fler byter parti under valrörelsen. Men att komma in i riksdagen är en sak, att etablera sig där en annan.

Nästa: Intervju