Magasin > Journalistik under press (Nummer 3, 2012)

Nummer

I det här numret

Journalistik under press

Journalistik under press

Innehåll

De slåss för Afrikas kvinnor

Trots att afrikanska kvinnor arbetar hårdare än männen, står de ofta utanför politiskt och ekonomiskt inflytande. Men nu börjar de ta saken i egna händer.

Mer borgerlig kulturdebatt!

En kulturkonservativ syn på kulturens samhörighet med religion, mystik och folklore behöver konkurrens från en liberal kultursyn, där vetenskap, bildning och individualism betonas.

Maktkamp i Mellanöstern

Saudiarabien kan känna sig tvingat att ingripa militärt i Syrien. Faller regimen rubbas grundläggande säkerhetspolitiska förutsättningar för hela regionen.

Ökad repression i Egypten

Förhoppningarna om en tolerant och demokratisk samhällsutveckling i Egypten har svikits. Istället stärks religiös intolerans och politisk repression.

Behovet av en fransk Thatcher

Presidentvalet i Frankrike präglas av en avgrund mellan väljare och styrande. Trots ökad arbetslöshet och stora offentliga underskott är den politiska klassen oförmögen att debattera välfärdsstatens kris.

Personligt ansvar utan diagnos

Min uppmärksamhet fångades nyligen av en statistisk uppgift i en uppsats i British Journal ofPsychiatry: att andelen personer i USA som någon gång i livet drabbas av ett tillstånd kallat borderline, en typ av personlighetsstörning, är 5,9 procent. Detta är mycket uppseendeväckande, och svårt att sätta någon större tilltro till.

Nästa: Krönika