Magasin > Journalistik under press (Nummer 3, 2012)

Nummer

I det här numret

Journalistik under press

Journalistik under press

Innehåll

Infekterad integration

Sverige borde få en ideologiskt mer mogen invandrings- och integrationsdebatt. Att den bäst förs i termer av vänster och höger är inte givet.

Kulturdebattens förlorade centrum

Den intellektuella reflektionen sipprar ut från dagspressens kultursidor och blir alltmer hemlös. Mekanismer som kvantitativt gynnar den demokratiska debatten riskerar samtidigt att urholka dess kvalitet.

Den goda nationalismen

Nationalism förknippas fortfarande med världskrigen. Ändå är idén om nationen inte destruktiv. Tvärtom är en god nationalism nödvändig för solidaritet, och för att kunna integrera människor i samhället som jämlikar.

Hur offentligheten blev modern

Det moderna samhället bygger på idén om en upplyst offentlighet. En sådan måste rymma såväl pluralism som samförstånd om reglerna för samtalet. Hur det bör gå till, har filosofer diskuterat från Locke till Habermas.

Populism bortom vänster och höger

Att beskriva det ungerska extremnationalistiska partiet Jobbik som ett högerparti är inte helt rättvisande. Kraven på omfattande förstatliganden antyder, liksom väljarbasens kritik mot globalisering, snarare frändskap med vänsterpopulister och socialister.

Publicistik utan publicister

En gång var det nästan otänkbart att en person utan gedigna politiska eller kulturella meriter kunde bli chefredaktör för en stor tidning. Idag är det lika osannolikt att en person som saknar managementbakgrund och hårda ekonomiska nypor ska få det yttersta ansvaret för en redaktion.

Romantiska irrgångar i integrationsdebatten

Integrationsdebatten har i västvärlden kommit att framställas som en kamp för eller emot upplysningen. Vid närmare betraktande visar sig dock bägge sidor i debatten vara anfrätta av föreställningar som går att spåra tillbaka till romantiken.

När medierna kom för nära makten

I mediemogulen Rupert Murdochs tidningsimperium drogs journalister in i en destruktiv vänskapskorruption med politiker och poliser. Nu väntas efterräkningar som riskerar att försvaga den fria pressens ställning.

Nästa: Intervju