Magasin > Kampen om kartan (Nummer 6, 2016)

Nummer

I det här numret

Kampen om kartan

Kampen om kartan

Innehåll

Stormvarning i Stilla havet

Östasiens ekonomiska och politiska utveckling blir allt viktigare för global stabilitet. Men nationalistisk retorik och historiska rivaliteter riskerar att leda till militär konfrontation.

Vems hav är det?

Nordens och Baltikums säkerhetspolitiska intressen är nu gemensamma. Ryssland ser detta som ett hot som måste neutraliseras.

En dålig förlorare

Ryssland har aldrig gett upp sina geopolitiska intressen. Självbilden är fortfarande att man är ett land som måste skydda och utvidga sitt territorium.

Staten gör comeback

När EU, Nato och FN misslyckas med att upprätthålla säkerhet och stabilitet vänds åter blicken mot nationalstaten. Samtidigt utmanas den internationella ordningen alltmer av stater som Ryssland, Kina och Iran.

En ny och farlig tid

Den amerikanske statsvetaren Walter Russell Mead konstaterar att nya aktörer utmanar och underminerar USA:s globala inflytande. Men historien visar att det är svårt för politiker att dra rätt slutsatser i real tid.

Nästa: Kultur