Magasin > Konsensuskultur (Nummer 4, 2011)

Nummer

I det här numret

Konsensuskultur

Konsensuskultur

Innehåll

Utvärderingar utan värde

Den offentliga sektorns utbredda mål- och resultatstyrningar är ingen garanti för kvalitet i verksamheten. Granskningssamhället riskerar att underminera den mänskliga tilliten.

Han gjorde Obama till realist

Barack Obamas visionära och hoppingivande retorik kombineras med en osentimental syn på makt och våld. Filosofen och teologen Reinhold Niebuhr lärde den amerikanske presidenten att ondska och lidande ibland bara kan bekämpas med krig.

Nästa: Tema