Magasin > Konservatismer (Nummer 3, 2019)

Nummer

I det här numret

Konservatismer

Konservatismer

Innehåll

Monsieur le Président

Herr president Emmanuel Macron, det har nu gått en tid sedan ni skrev ett öppet brev till Europas medborgare, som publicerades i en dagstidning här i Sverige och i andra länder på vår kontinent. Jag har några reflektioner om er vision av förnyelsen av Europa som jag beslutat att delge er i ett likaledes öppet brev.

Dags att debutera?

Jag skulle vilja skriva en bok. Världen behöver inte en enda romanförfattare till. Vad den behöver är fler onkologer, fler kärnkraftsingenjörer, fler agronomer, fler minröjare, fler – så oerhört många fler – dataingenjörer och programmerare, nätverkstekniker och systemtestare, webbproducenter och dataspelsutvecklare (nåja), IT-konsulter och mjukvarudesigner.

Men vad är en bra värld?

Som tidigare verksamhetsledare för Humtank, en tankesmedja för humaniora, har jag förespråkat att humanister borde bli bättre på att adressera aktuella samhällsutmaningar.

Farliga kartonger

Inför en flytt blir det en hel del gluttande i gamla kartonger. Svåra beslut måste fattas. Vad som ska sparas och vad som ska slängas. Det är en inte helt harmlös syssla.

Nästa: Essä