Magasin > Kreativ kris i ekonomin? (Nummer 7, 2015)

Nummer

I det här numret

Kreativ kris i ekonomin?

Kreativ kris i ekonomin?

Innehåll

Slut på det goda livet?

Särintressena kväver ekonomins dynamik. Innovationskraften sviktar. Om trenden ska vändas behöver de unga stimuleras till djärvhet att skapa nytt. Humanistiska studier och kontakt med världslitteraturens mästerverk kan spela en avgörande roll.

Så illa är det inte

Föråldrade metoder gör att vi underskattar innovationsförmågan och inkomstökningarna i ekonomin. Förutsättningarna för ett gott liv är bättre än någonsin. Men det ökade genomslaget för postmodern ideologi föder cynism och en känsla av meningslöshet.

Tag vara på chansen!

Driftiga och välutbildade entreprenörer från Indien, Kina och Östeuropa har tagit upp konkurrensen med väst. Det skapar stora möjligheter för Sverige. Men ska vi ta vara på dem kan inte skola och studenter nöja sig med det medelmåttiga.

Eskapism eller skapande?

Politik som syftar till att fördröja genomslaget för tekniska innovationer och nya affärsmodeller kan gynna etablerade intressen. Men för samhället i stort blir resultatet stagnation. Alternativet är ett samhällskontrakt som återupprättar löftet om social rörlighet.

Nästa: Intervju