Magasin > Krig i vår tid (Nummer 6, 2015)

Nummer

I det här numret

Krig i vår tid

Krig i vår tid

Innehåll

För stor för att gömmas undan

Karl Ragnar Gierow blev känd för allmänheten när han var Svenska Akademiens ständige sekreterare. Som författare har han dock orättvist hamnat i skymundan.

En författares bord

Trieste är känt för författare som James Joyce, Italo Svevo och idag Claudio Magris. Hur präglar det staden?

Vårt nya litterära rum

Vår vardag utspelar sig alltmer framför datorer, smarta telefoner och surfplattor. Men vad gör egentligen den digitala berättelsen med oss och vår litteratur?

Skymtandets konst

Under senare år har författarintervjuerna fått ett uppsving på bekostnad av den seriösa litteraturkritiken.

Reagans relevans

Nyligen kom en biografi om honom på svenska, och i USA åberopas han av både republikanerna och Barack Obama. Ann-Sofie Dahl skriver om Ronald Reagans betydelse.

Läkande humaniora

"Endast humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen", konstaterar man i en färsk larmrapport från en forskargrupp vid Stanford University i USA. De har granskat ekonomiutbildningen vid en rad universitet och handelshögskolor, och dragit slutsatsen att det överlag fanns ett skriande behov av att inkludera humaniora i utbildningen.

Slutet på Heideggeriet

Martin Heidegger har efter sin död 1976 givit ut skrifter i betydligt snabbare takt än han gjorde under livstiden. Utgåvan av hans samlade verk, Gesamtausgabe, har nu nått band 97 (Anmerkungen I-V. Schwarze Hefte 1942-48, Vittoria Klostermann).

Teaterkriget mot Hitler

70-årsminnet av andra världskrigets slut och Tysklands kapitulation har i år högtidlighållits på olika sätt. På 1930-talet fanns det dock judar som trodde att det skulle gå att bekämpa Hitler även med andra medel än vapen.

Nästa: Recension