Magasin > Krig i vår tid (Nummer 6, 2015)

Nummer

I det här numret

Krig i vår tid

Krig i vår tid

Innehåll

Offermentalitet

I och med Sovjetunionens ofattbara blodsoffer satt Josef Stalin med trumf på hand när andra världskrigets segrarmakter skulle dela upp bytet. Övriga allierade tyckte sig ha en skuld att betala. Håkan Arvidsson följer de hårda förhandlingar som utmynnade i en ny världsordning.

En mjukare linje

Den omstridda Ayaan Hirsi Ali gjorde sig tidigt känd som en hårdnackad islamkritiker. Hon benämnde den religion hon vuxit upp med, och som hon sedan lämnade, som "den nya fascismen". Kritiker som varnar för islamofobi har inte saknats. Men stödet för hennes uppmärksammande av kvinnoförtryck och extrem islamism, samt stödet för hennes rätt att kritisera islam utan att hotas till livet, har även det varit starkt.

Här och nu

Jag var 19 år och bodde på Alliance Française på Boulevard Raspail i Paris sjätte arrondissement. Det var fem år efter studentrevolten 1968, men det gick fortfarande att känna av svallvågorna från den historiska majmånaden. Så gott som varje helg drog det ihop sig till konfrontation i Quartier Latin mellan den fruktade kravallpolisen CRS och unga vänsterdemonstranter.

Moské och stat

Det utrikespolitiska debacle som utspelade sig mellan Saudiarabien och Sverige visar om inte annat att diplomati är en svår konst. Ännu svårare tycks den vara i samtal med vad som förenklat upplevs som "den muslimska världen" eller de "muslimska världarna".

Formelspråk

Idag är engelskan det helt dominerande vetenskapliga språket. Praktiskt taget allt som skrivs för en bredare krets av forskare skrivs på engelska. Framförallt gäller detta inom naturvetenskap, medicin och teknik. Med något enstaka undantag skrivs till exempel alla doktorsavhandlingar i Sverige inom dessa områden nu på engelska.

Darwins svarta låda

Andreas Wagners boktitel, Arrival of the Fittest, anspelar förstås på Charles Darwins uttryck "survival of the fittest", som syftar på att de bäst anpassade individerna inom en art bidrar mest till nästa generation och att denna naturliga selektion driver evolutionsprocessen.

Ödmjuk till slut

Snart fyra år efter Walter Isaacsons stora biografi Steve Jobs presenteras nu en något mer sympatisk och inkännande bild av Apples grundare. I Becoming Steve Jobs söker sig Brent Schlender och Rick Tetzeli bortom skitstövelryktet och fokuserar på hur inte decenniet som persona non grata på Apple utvecklade Jobs till av en av vår tids viktigaste företagsledare.

Långvarig söndring

Barack Obama installerades i januari 2009 som en hoppets president. Han sade sig vilja bryta med sin företrädares aggressiva och unilaterala utrikespolitik. Fem månader senare höll han ett stort upplagt tal i Kairo. Han önskade öppna USA mot den arabiska och islamiska världen. Hans budskap var fred och försoning.

Hjärtan som mötas

Den som besöker vissa av Sydamerikas metropoler kan konstatera att motell utgör ett vanligt inslag i stadsbilden. Till skillnad från i USA gästas de inte av vanliga bilburna resenärer, utan av kärlekspar som ägnar sig åt någon timmes vällust.

Brev ska besvaras

Norman Mailer var en formidabel brevskrivare. Till universitetet i Texas efterlämnade han mer än 45 000 brev, med Henry Miller, Diana Trilling, Graham Greene och Elia Kazan bland adressaterna.

Kaotisk rikedom och förvirring

För inte så länge sedan var så kallad mikrohistoria högsta mode. Man hade studerat och skrivit tillräckligt om stora män och, ibland men ganska sällan, stora kvinnor. Nu var det dags att lyfta fram de små människornas dittills anonyma liv som fick bli ett slags monader för att spegla en större verklighet. Carlo Ginzburg skrev om en mjölnare och Emmanuel Le Roy Ladurie om enkla herdar i en liten sydfransk by.