Magasin > Krig i vår tid (Nummer 6, 2015)

Nummer

I det här numret

Krig i vår tid

Krig i vår tid

Innehåll

Slaget om cyberrymden

Datorspelen håller på att ersätta litteraturen som en fantasins kraft i vår syn på krig. Men en dag blir de kanske alltför verklighetstrogna.

Det omoderna kriget

Islamiska staten använder moderna hjälpmedel som sociala medier för att grunda ett omodernt samhälle. Genom sitt extrema våld upprepar de både den förmoderna och den moderna historiens dårskap.

Så blev USA världspolis

När USA:s säkerhetspolitik lades om uppstod en ny världsordning. Ett hot mot USA:s värderingar blev också ett hot mot dess säkerhet. Trots krigen i Vietnam och Irak består doktrinen om den globaliserade nationella säkerheten.

Om kriget kommer

Ett ryskt angrepp mot de nordiska länderna och Baltikum har blivit mer tänkbart. Nu gäller det att förbereda sig - i tid.

Anden är ur flaskan

Radikalisering av unga och socialt utanförskap går hand i hand. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp ser en utveckling som bara blir värre.

Nästa: Kultur