Magasin > Längtan till långsamhet (Nummer 7, 2009)

Nummer

I det här numret

Längtan till långsamhet

Längtan till långsamhet

Innehåll

Med mäns mått mätt

Feminister vill ofta förneka de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Därmed går man inte bara emot ny forskning på området. Frågan är om man inte samtidigt gynnar ett uniformt och likriktat samhälle.

Naturen som kulturarv

I Europeiska kulturlandskap bjuds läsaren på en svindlande resa genom tiden, från istidens tundralandskap till dagens Europa, där knappast en kvadratmeter mark undgått att präglas av människan.