Magasin > Längtan till långsamhet (Nummer 7, 2009)

Nummer

I det här numret

Längtan till långsamhet

Längtan till långsamhet

Innehåll

Nationalistisk våg sköljer över Japan

Tabubeläggandet av nationalistiska yttringar håller på att luckras upp i Japan. Med den nya regeringen är det troligt att inställningen till globaliseringen blir ännu mer skeptisk.

Lämna kassakor till marknaden

Filmavtalet står inför nya förändringar. En fråga som måste upp på agendan är stöd till kommersiell film som klarar sig själv.

Ekonomer bör bredda sin bildning

Varför förstod inte nationalekonomerna allvaret i finanskrisen? En förklaring är att forskning och utbildning blivit för specialiserade. Det är dags att bredda kunskapsbasen.

Alla är rädda för Anna

Vogues chefredaktör Anna Wintour dominerar som ingen annan modejournalistiken. Hon är smakdomaren som väljer, vrakar och förkastar med absolut gehör för branschens krav och läsarnas smak.

Religion är inte magi

Religionen står inte i motsatsställning till rationalism och den fria tanken. Men människan kan aldrig behärska världen och livet med sin tankeförmåga.

Medierna har skuld i krisen

Finanskrisen väcker frågor om ekonomijournalisternas kompetens. Men trots att det hade kunnat vara bättre, har professionalismen ökat i jämförelse med 90-talskrisen.

Död mans dom

Theodore Dalrymple funderar över hur människas värsta handlingar påverkar vår bedömning av hennes verk.

Nästa: Krönika