Magasin > Längtan till långsamhet (Nummer 7, 2009)

Nummer

I det här numret

Längtan till långsamhet

Längtan till långsamhet

Innehåll

Svininfluenser

Det går att finna en annan modell för svenskt lantbruk. I det långsamma, småskaliga gårdslivet skymtar en syntes mellan ett globaliserat konsumtionssamhälle och ett traditionellt lokalsamhälle.

Hållbar väg till effektivitet

Vi lever i en värld som förälskat sig i förgänglighet, obeständighet och kortsiktighet. Den ohållbarhet som präglar samtiden är dålig - för ekonomin likväl som för miljön. Det finns emellertid andra, mer effektiva och långsiktiga vägar att ta.

En annan värld, en annan rytm

Filosofen Paul Virilio menar att ju snabbare informationen är, desto mer fragmentarisk och ofullständig blir den. Att träda in i långsamheten är att säga nej till mass- och konsumtionskulturens krav på samtidsmänniskan.

Den paradoxala långsamheten

Just det som man vill skynda på är det som upplevs som långsamt, eftersom vi redan sprungit om vår upplevelse. När någonting en gång sagts gå för långsamt kan det inte gå snabbt nog.

Nästa: Intervju