Magasin > Ledarlöst läge (Nummer 7, 2021)

Nummer

I det här numret

Ledarlöst läge

Ledarlöst läge

Innehåll

Den levande dandyn

Charles Baudelaire, som föddes för 200 år sedan, är idag en av de mest lästa franska poeterna. Han förde in nya miljöer i poesin, såsom fängelser och bordeller.

Krigets skugga

Under de senaste åren har Mieczysław Weinbergs musik blivit allt mer uppmärksammad. Hans produktion var stor, trots antisemitismen och repressionen i Sovjetunionen.

”Det är ju carpandue”

Natalia Ginzburgs klassiker Familjelexikon visar hur en grupp ofta hålls samman genom sina speciella språkliga uttryck.

Samtidens dårskap och förfall

Livius ville skildra de dygder som styrt romarna och nu dessvärre försvunnit. Nu har Hannibalkriget kommit på svenska.

En öppen tolkning av islam

Ibn Arabi har haft stor betydelse för sufismen, men också för en svensk poet som Gunnar Ekelöf. Nu har hans dikter kommit i en ny engelskspråkig utgåva.

Falangernas kamp

I boken Hemligstämplat ger Michael Fredholm en välkommen helhetsbild av svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt.

En oumbärlig introduktör

I år är det hundra år sedan slavisten Alfred Jensen (1859–1921) gick bort. Han befann sig då i Wien, på väg till Jugoslavien under en av sina många resor i Central- och Östeuropa.

Nästa: Recension