Magasin > Ledarlöst läge (Nummer 7, 2021)

Nummer

I det här numret

Ledarlöst läge

Ledarlöst läge

Innehåll

På spaning efter en politik

Socialdemokraterna har lyckats att behålla den politiska makten. Men frågan är om partiet förstår sina kärnväljare längre, skriver Tommy Möller.

Alltmer i tiden

När politiken blir alltmer turbulent behöver monarkin bli ännu mer av en stabiliserande kraft. De ceremoniella funktionerna får därför en större betydelse, skriver Anders Rönmark.

Kvinnorna tar över

Mannen håller på att fasas ut från toppositionerna inom svensk politik och statsförvaltning. Om man vill toppa laget är det helt naturligt, skriver Mats Bergstrand.

Tid och rymd. FOTO: Pixabay

Fritt svävar orden

Din tanke är både bunden och buren av det språk du talar. För den flerspråkige är detta en gammal sanning – allt låter sig inte sägas på alla språk. Vissa tankar lönar det sig ibland att testa på flera språk till och med för sig själv. Även med ord och begrepp som intuitivt låter sig översättas enkelt och sömlöst kan det ske en förskjutning i betydelse. Även om förskjutningen är aldrig så liten kan den i nästa steg leda tanken ur spår.

Poesins folk

Iranier från alla samhällsklasser lever med poesin i vardagen. Att ha lärt känna en gedigen poetisk kanon är en självklarhet.

Heidenstam – vår samtida

Sverige genomlever en tid där frågor ställs om den nationella identiteten. I denna era av självrannsakan blir ansatsen i Heidenstams fosterländska lyrik högst relevant.

Normupplösning

Under 2010-talet började stabiliteten i samhället snabbt försvagas. Institutionernas företrädare har blivit alltmer frikopplade från deras grundläggande normsystem.

Hederskulturens medlöpare

Första skottet gick in i pannan, det andra i käken. Hon slapp höra hur fadern upprepade ordet ”hora” när han sköt. Obduktionen visade att den första kulan avslutade Fadime Sahindals 26-åriga liv.

Nästa: Krönika