Magasin > Moderater i motvind (Nummer 3, 2017)

Nummer

I det här numret

Moderater i motvind

Moderater i motvind

Innehåll

Socialism som evangelium

Annika Borg läser boken om när vänstern tog över Svenska kyrkan. Det blir en omskakande upplevelse att leta bland minnena från studietiden i Uppsala.

Kuppen som offerrit

Statskupper misslyckas för det mesta. Men själva misslyckandet bärs upp av drömmen om att få offra sig på nationens altare.

Lyd våra värderingar

Kraven på en gemensam värdegrund för myndigheter och tjänstemän är ett åsiktstvång som undergräver demokratin. När värderingar görs till påbud försvagas försvaret av den enskildes frihet.

Nästa: Tema