Magasin > Monologernas tid (Nummer 9, 2018)

Nummer

I det här numret

Monologernas tid

Monologernas tid

Innehåll

Vanärad i all evighet

Individer som hånas och förnedras på Youtube är skyddslösa. I denna underhållningsvärld med gigantiska ekonomiska intressen sätts mellanmänskliga moraliska regler ur spel.

Back to basics

Forskning visar lärarens betydelse för kunskapsinhämtning. Det är dags att rensa ut progressiva pedagogiska metoder och införa lärarledd undervisning.

Alltid sedda överallt

Ända sedan Augustinus har föreställningen om en allseende makt upptagit konstnärer, författare och filosofer. Historien visar att begreppet ger utrymme åt både andliga och sekulära tolkningar.

Nästa: Tema