Magasin > Monologernas tid (Nummer 9, 2018)

Nummer

I det här numret

Monologernas tid

Monologernas tid

Innehåll

I början av en ny epok

För bara något år sedan odlades idén att populismen hade nått sin topp. ”Peak populism” blev ett begrepp. ”Peak naivitet”, skulle man också kunna säga.

Plakatteater

Med sin politiska aktivism och fixering vid Sverigedemokraterna håller Riksteatern på att äventyra sitt mandat. Bristen på respekt för konsten och publiken oroar.

Digital jakt på tjuvjakt

Utmaningarna är många och stora för Afrikas viltvård. Men med ökad digitalisering kan tjuvjakt förhindras. Ett internationellt projekt där Linköpings universitet deltar visar att tekniska lösningar kan nå framgång.

Ostadigt på andra sidan Broen

Gamla sanningar och lojaliteter gäller inte längre i dansk politik. Blir valåret 2019 året då blockpolitiken går i graven?

På väg mot en krasch

Politikerna drev på bostadsbyggandet och förvärrade obalanserna på bostadsmarknaden. Flera faktorer visar att en kris är att vänta.

Magi på rutin

I Schweiz härskar stabilitet, och regeringskriser är okända företeelser. Om landet där politiker är anonyma och medborgarna i opposition.

Ta inget av det goda för givet

Kåre Willoch var statsminister under 1980-talet då den berömda høyrebølgen sköljde in över Norge. Han har nyss fyllt 90 år och tar fortsatt aktiv del i debatten.

Sent för orden

Dan Korn skriver i detta nummer av Axess: ”En text är så mycket mer än orden som står där. Referenserna är en sorts koder som ger samförstånd mellan författare och läsare. Om läsaren förstår vad författaren syftar på skapas en känsla av gemenskap, men den obegripliga texten stöter läsaren ifrån sig.”

En okänd historia

På Tudortiden bodde det nästan fyrahundra svarta personer med afrikanskt ursprung i England – och de var inte slavar utan självständiga individer. Det berättar den brittiska historikern Miranda Kaufmann om i sin bok Black Tudors. The Untold Story (Oneworld).

Nästa: Krönika