Magasin > Monologernas tid (Nummer 9, 2018)

Nummer

I det här numret

Monologernas tid

Monologernas tid

Innehåll

Rampfeber

Även akademiker förväntas framföra tydliga budskap med självförtroende för att få genomslag. Men en vetenskaplig världsbild förutsätter att argumentet i sig segrar.

Akademin visar vägen

Samhällsdebatten är rörig, oöverskådlig och skrikig. Men motreaktionerna växer med det akademiska samtalet som föredöme.

Hellre bråk än tystnad

För det goda samtalet är konflikt inte nödvändigtvis något dåligt. Det är snarast en förutsättning för att borra djupare i en fråga.

Var ska vi mötas?

En stor del av det offentliga samtalet sker nu på sociala medier. Men hur orienterar man sig i en offentlighet utan gränser?

Vi mot dem

Människan har ett naturligt behov av att samspela med andra. Det innebär både fördelar och risker.

Det lyfter inte

Med internet sägs allt gå fortare. Men mångfalden och kakofonin kräver begrundan som förbrukar tid.

Digitaliserad arvsynd

Målet för det offentliga samtalet är att söka det gemensamma goda. Men det förutsätter förmågan att föra moraliska resonemang.

Det är bara på låtsas

Det offentliga samtalet är bara skenbart öppet. Allmänheten är inte inbjuden och de som deltar vet precis vad de ska säga.

Pendeln har svängt

Samtalsklimatet har blivit friare. Skuldbeläggning och krav på renlärighet har nått vägs ände.

Vi mot dem

Att indela världen i goda och onda är populärt men farligt. Alla som inte håller med blir ens fiender.

Nästa: Kultur