Magasin > När ledarskapet sviktar (Nummer 3, 2020)

Nummer

I det här numret

När ledarskapet sviktar

När ledarskapet sviktar

Innehåll

Demokrati av vilken sort?

Efter den tyska ockupationen förändrades villkoren för en diskussion om demokrati och angränsande frågor i Danmark. Själva begreppen omformades och vidgades. Henrik Lundberg fördjupar sig i efterkrigstidens debatt.

Hormoner och humbug

Mitt första intryck av vad vi numera kallar genusdebatt var en föreläsning som neurofysiologen Germund Hesslow höll under min läkarutbildning vid Lunds universitet i början av 00-talet. Professor Hesslows rykte som akademisk provokatör var redan då väletablerat, och hans anförande om Könsskillnader, arv och miljö gjorde ingen besviken.

Samtal med Sankte Sam

En på sin tid populär romangenre var den så kallade campus novel, romaner där universitetslärare med litterära ambitioner skrev vanligen humoristiska böcker om stora egon och pretentioner och småaktiga komplotter och intriger om stipendier, tjänster och mer eller mindre symboliska hedersbetygelser.

Abrupt Kort Kapitel

En tysk höst innehåller vanligen ett visst mått av ödesmättad dramatik. Den här gången handlade den bland annat om hur bra de skulle gå för det nya ytterkantspartiet AfD i ett antal delstatsval och om vem som kommer att efterträda Angela Merkel som förbundskansler.

Tillfälligt töväder

Vasilij Aksjonov (1932–2009) var en av den sovjetiska och moderna ryska litteraturens fixgestalter. Från 1960 professionell författare, blev han också snabbt dissident.

Mer eller mindre

The Longing for Less. Living with Minimalism är en redogörelse för estetiken och idéerna kring minimalism och utgår från frilansskribenten Kyle Chaykas iakttagelser av begreppets omfattande och varierade användning under 2010-talet.

Dags att lyfta sig

I en demokrati är det lika mycket en konst för folket att styra sig självt som det någonsin var före folkstyrets tid. Men statskonstens betydelse glöms ofta bort i och med att folket så att säga ställs ansikte mot ansikte med sig självt.

På östfronten inte mycket nytt

I inledningen till sin uppmärksammade bok om livet i det östtyska ”transformationssamhället” skriver den tyske sociologen Steffen Mau: ”Natten mellan den 9 och 10 november 1989 stod jag som soldat i Nationale Volksarmee vakt vid en kasern i Schwerin, i stålhjälm och med laddad kalasjnikov – för att ’säkra objektet’.”

Ingen rök utan stöd

Norma Broin var flygvärdinna på American Airlines under 1980-talet och en bit in på 1990-talet. Hon älskade sitt arbete. Hon var dessutom mormon och övertygad icke-rökare. Under en tid hade hon känt sig trött och sliten och gick därför till läkaren för att kontrollera sina värden.

Storpolitisk dagbok

Det är en sanning med viss modifikation att påstå att Jönssonligan spelade en viss roll i motståndsrörelsen mot regimen i DDR. Däremot är det riktigt att danskarnas motsvarighet till Jönssonligan – Olsenbanden – blev en symbol för motståndet mot de östtyska makthavarna.