Magasin > När ledarskapet sviktar (Nummer 3, 2020)

Nummer

I det här numret

När ledarskapet sviktar

När ledarskapet sviktar

Innehåll

Återvänd till det gamla

Efterkrigstidens stadsplanering är intimt förknippad med misslyckad assimilering och integration. Ett första steg i lösningen av utanförskapsområdenas problem har tagits av Danmark.

Men man vänjer sig

Rysk aggression, islamism och brottslighet har utvecklats till allvarliga hot mot vår säkerhet. Problemen kom smygande och vi förmådde inte reagera i tid.

Sanningen svider

Medierna har återupprepat missuppfattningar och låtit tveksamma och rent felaktiga påståenden om migrationen stå oemotsagda. Priset betalar vi nu i form av växande invandringsmotstånd och minskat förtroende för medierna.

Vi måste hjälpas åt

Motsättningarna inom det politiska systemet blockerar lösningar av samhällsproblemen. För att medborgarna åter ska lita på makt och myndigheter krävs breda uppgörelser mellan moderater och socialdemokrater.

Nedgång på uppgång

Den utbredda pessimismen beror inte på oro för ekonomin eller ett utbrett värderingsskifte i samhället utan bristande politiskt ledarskap. Det är trots allt något man kan påverka genom demokratiska processer.

Nästa: Kultur