Magasin > När staten sviktar (Nummer 3, 2016)

Nummer

I det här numret

När staten sviktar

När staten sviktar

Innehåll

Fortsättning följer – tyvärr

I den kultur vi ännu har lär vi oss att ifrågasätta våra egna motiv - kyrkan skulle kalla det för att ge akt på syndaren inom oss själva. Tyvärr har denna beredskap inte rustat oss för att våga lita på andras avsikter.

Fördömda sanning

På 1980-talet hade de postmoderna och postkoloniala paradigmen redan länge sipprat ned på studentnivå vid svenska universitet. Normkritiken fick fotfäste.

De lovar för mycket

En levnadsregel med betydande poänger är att man ska försöka hantera - eller på svengelska: "managera" - förväntningar. Det gäller både i privata och professionella sammanhang.

Nästa: Essä