Magasin > När staten sviktar (Nummer 3, 2016)

Nummer

I det här numret

När staten sviktar

När staten sviktar

Innehåll

Islamiska starten

I begynnelsen var det mer som förenade än åtskilde kristendomen och den unga, erövringslystna islam. Åtminstone tyder mycket på detta. Joel Halldorf påminner om ett initialt samförstånd som kontrasterar mot vår tids oförsonlighet.

Töväder

Utifrån sett kan ingen gärna ha förlorat kalla kriget. USA och Sovjetunionen var vid flera tillfällen nära att utplåna mänskligheten, och valde till sist i samförstånd att avveckla denna sin domedagsförmåga.

Heligt krig mot de otrogna

När islam debatteras uppstår vanligen en häftig rökutveckling som fördunklar sakfrågan medan den upplysande elden saknas. Det brukar inte dröja länge förrän invektiven står som spön i backen.

Upp till kamp emot oss själva

Hur beskriver svenska statsvetare svensk politik för engelskspråkiga intresserade? Är Sverige exceptionellt, och i så fall hurdå?

Reservkanslern från Bullerbyn

Angela Merkels framtid ser inte lika ljus ut längre. Det har förvisso länge funnits kritik mot bristen på ideologisk glöd och oviljan att på allvar ta tag i det som sedan blev eurokrisen.

En inre skönhet

Litteraturkritiker är i allmänhet knappast kända av den större och läsande publiken och få har gjort sig ett namn på den internationella arenan.

Det mörka arvet

I hjärtat av Paris, på rue Geoffroy-l'Asnier, ligger ett dokumentationscentrum och monument över Förintelsen, numera benämnt Centre de documentation du Mémorial de la Shoah (hebreiska för katastrof) respektive Mémorial de la Shoah.

Sfärernas musik

Inom vetenskapen gäller vårt förra sekel som fysikens århundrade. Mellan de första stapplande stegen inom atomfysiken i början av 1900-talet till de kosmologiska upptäckterna i dess slut ligger en lång rad av genombrott i vår förståelse av naturen såväl i smått - atomen, atomkärnan, elementarpartiklarna - som i stort kring universum i dess helhet.

Martyrskapets villkor

"I Allah den barmhärtiges namn. De trodde att de levde skyddade inom sina gränser men på ett sätt som de inte väntade sig har Allah spridit skräck och fasa i deras hjärtan. En skara av kalifatets soldater har valt perversitetens huvudstad, Paris, som sin måltavla.

Karriärist med känsloliv

Vad är kärnan i konservatismen? Vad kännetecknar en effektiv politisk ledare? Var thatcherismen ett resultat av tvingande omständigheter snarare än en ideologi?

Fruktan och fraterniserande

När man tittar bakåt på nationers agerande under historien ter sig vänskapskonstellationer, förlopp och utfall ofta som givna.