Magasin > När staten sviktar (Nummer 3, 2016)

Nummer

I det här numret

När staten sviktar

När staten sviktar

Innehåll

Från tempel till rövarkulor

Vi måste åter börja försvara och vårda det allmännas värderingar och syften. När institutioner som badhus och bibliotek inte längre är trygga och säkra förlorar de medborgarnas förtroende.

Den stora reträtten

På ort efter ort försvinner grundläggande samhällstjänster. Genom sin centraliseringsiver överger staten människorna.

När kriget kommer

Försvarsmakten är helt beroende av en sårbar informationsteknologi och förmår inte längre försörja sig själv. Hela samhället kan slås ut på några dagar.

Det är bilden som styr

Partierna blir alltmer inriktade på att vinna val än på att genomföra den politik som de tror är bäst. Att värna staten ger ingen röstmaximering.

”Staten måste göra comeback”

Anna Dahlberg, politisk redaktör i Expressen, varnar för att staten inte klarar sitt säkerhetsuppdrag och att detta äventyrar tilliten människor emellan.

Nästa: Kultur