Magasin > NATION STAT IMPERIUM (Nummer 6, 2017)

Nummer

I det här numret

NATION STAT IMPERIUM

NATION STAT IMPERIUM

Innehåll

Nästan ett Nobelpris

Georges Perec har mest uppmärksammats för sina formella experiment, men han är en både underhållande och angelägen författare. Hans verk speglar 1900-talets tragedier.

En dikt och ett misstag

Ovidius verk Fasti, som nu har kommit på svenska, ger ovärderlig kunskap om romerska kulter och seder.

Den passionerade läsaren

Hjalmar Söderbergs samlade litteraturkritik har nu utgivits. Ofta var han en lysande recensent, men när det gällde Selma Lagerlöf högg han i sten.

Konst i maktens tjänst

Lars Anders Johanssons nya bok beskriver hur Socialdemokraterna lade beslag på kulturpolitiken.

En kritik av fejdkulturen

För att förstå ett drama som Romeo och Julia måste man känna till hur klankulturer fungerar.

Här är gudagott att vara

Gluntarnas skapare Gunnar Wennerberg fyller 200 år.

Åsiktsenfald

Som nybliven doktorand besökte jag för första gången USA i samband med en forskningskonferens och kom i samspråk med en pensionerad professor som var välkänd inom ämnet.

En outtröttlig kamp mot tankelättja

Alfred Edward Housman kallades ”Europas främste latinist”. Men det var som poet han blev älskad av en bredare allmänhet, och denna popularitet har han behållit.

Nästa: Recension