Magasin > Nationalism på ont och gott (Nummer 1, 2016)

Nummer

I det här numret

Nationalism på ont och gott

Nationalism på ont och gott

Innehåll

I oskön förening

Extremhögerns etniska nationalism och den radikala vänsterns identitetspolitik har gemensamma intellektuella och politiska rötter. Båda känner sin särställning hotad.

Förneka inte nationen

Dagens antinationalistiska stämningar präglas av aningslöshet. Den demokratiska nationalstaten är en förutsättning för både jämlikhet och marknadsekonomi.

I den stora svenska famnen

Nationell identitet i svensk tappning bygger inte på etnicitet. Och man behöver inte ens vara medborgare för att ingå i den nationella gemenskapen.

En ömtålig nationalism

Just oklarheten och flexibiliteten kring brittisk nationalism har varit avgörande för dess varaktighet. Men nu hotas samhörigheten av separatistiska krafter.

I ständig kamp mot övermakten

Polens historia är kantad av hot mot dess överlevnad. Det har format en stark men komplicerad nationell självbild.

Nästa: Intervju