Magasin > NYTT EKONOMISKT LÄGE (Nummer 8, 2017)

Nummer

I det här numret

NYTT EKONOMISKT LÄGE

NYTT EKONOMISKT LÄGE

Innehåll

Stå emot

Från årets bokmässa fick jag med mig en publikation från Institutet för språk och folkminnen. Under titeln Geten i Sverige – Kulturhistoriska och samtida perspektiv finns samlat en rad texter om geten, detta tåliga och historiskt sett oumbärliga husdjur. Den finns, och har funnits, i alla världsdelar, och har varit en av förutsättningarna för vår överlevnad och utveckling.

Var stolt – inte nöjd

Det svenska försvaret backas nu åter upp politiskt och ekonomiskt. Men att vara bättre än förut hjälper föga om motståndaren har ökat sin förmåga snabbare.

I ständig opposition

Den vita apartheidmotståndaren Helen Zille gjorde politisk kometkarriär. Men en oförsiktig tweet utlöste en storm där rasåtskillnader och historiska motsättningar åter hamnade i centrum.

Pedagogen som misstror kunskap

Roger Säljö är Sveriges mest inflytelserika pedagog. Hans fientliga inställning till kunskapsinhämtning har ett stort och olyckligt inflytande över lärarutbildningen.

Vi måste göra motstånd

De islamistiska och våldsbejakande miljöerna växer. Sverige saknar tankar och strategier för att motverka dem.

Osant om fornminnen

I senaste numret av Axess för Dan Korn vidare påståendet att det inte längre finns någon anställd på Riksantikvarieämbetet med egen erfarenhet av fornminnesinventering.

När allt blir utbytbart

J R R Tolkiens romaner genomsyras av författarens kristna tro och övertygelsen om att man kan förändra världen till det bättre genom att arbeta i det lilla. Han var även en flitig brevskrivare, och många av hans brev har samlats i The Letters of J R R Tolkien.

Ständigt övervakad

Nyss gick det lätt och smidigt att resa runt i Kina. Nu har säkerhetsmedvetandet utvecklats till paranoia.

Bomben tickar för May

Många konservativa brexitanhängare anser att Storbritannien sitter med trumf på hand i förhandlingarna med EU. De hade gärna velat lämna unionen redan igår – utan något avtal – och vissa anser att det är kontinentala européer som borde betala notan för skilsmässan, inte tvärtom.

Nästa: Krönika