Magasin > Postmodernism i Putins tjänst (Nummer 4, 2015)

Nummer

I det här numret

Postmodernism i Putins tjänst

Postmodernism i Putins tjänst

Innehåll

Constant försvar för friheten

Benjamin Constant har inte fått samma genomslag som Mill eller Tocqueville. Men den liberalism han förespråkade känns ännu påfallande modern.

Den omstridde Tranströmer

Mot slutet av sitt liv fick Tomas Tranströmer Nobelpriset, och var allmänt hyllad. Men innan dess kritiserades han av marxister och poststrukturalister.

Inträdet i atomåldern

I år är det 70 år sedan atombomben föll över Hiroshima. Nyligen kom Eric Schlossers bok Bomben på svenska. Josefin Holmström reflekterar över bombens kulturhistoriska betydelse.

Dikten och ickten

Paul Celan var en av 1900-talets mest inflytelserika poeter. Nu har hans diktsamling Atemwende kommit i svensk tolkning.

Vår nya folkrörelse

Under de senaste decennierna har antalet litterära sällskap vuxit explosionsartat.

”Och dess namn var Taifun”

Evert Taube var tydligt inspirerad av Joseph Conrad, något som ofta har förbisetts.

När vi blev liberala

Vi borde inte tillmäta ideologiska etiketter ett större intresse än ideologiernas innehåll. Men väldigt ofta tycks vi ändå göra det. Den senaste debatten om vem som har rätt att kalla sig för liberal var när Göteborgs-Posten meddelade att man som ny politisk chefredaktör anställt Alice Teodorescu.

Den hotade nationalstaten

Terrorgruppen IS framfart i Irak och Syrien visar den traditionella nationalstatens sårbarhet. Därför känns också Arjuna Appadurais bok Fear of Small Numbers (2006) extra aktuell.

Nästa: Recension