Magasin > Postmodernism i Putins tjänst (Nummer 4, 2015)

Nummer

I det här numret

Postmodernism i Putins tjänst

Postmodernism i Putins tjänst

Innehåll

Allmänt påbjuden glömska

Den snabba utvecklingen i Kina genererar ett intensivt intresse i omvärlden, vilket i sin tur genererar en stor mängd litteratur om det som sker. Jojje Olsson lyfter fram tre centrala, relativt nya verk som tillsammans ger en bild av de mekanismer som styr dagens Kina.

Alla uppfinningars många mödrar

På regeringens hemsida kan man läsa att vi har ett innovationsråd vars "uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft". Nog hade Stefan Löfven önskat sig en bättre start på detta arbete än att ett antal tunga företagsledare berättade att de inte fann det mödan värt att delta.

Vilka är vi?

Mänskligheten tycks genomgå någon sorts identitetskris för tillfället. Frågan om vari det specifikt mänskliga består och exakt vad som skiljer just människan från de andra djuren i vår herres hage lämnar inte forskarna och tänkarna någon ro. Svaren varierar.

Det vackra landet

Finns det egentligen någon italiensk kultur?

När grannens hus brann

Med Förenta staternas inträde var utgången av andra världskriget i själva verket given. Även om det tog en viss tid var landets överlägsna tillgångar - ekonomiskt, industriellt och militärt - utslagsgivande. Men länge var det ingalunda självklart att USA skulle delta i konflikten.

Sånger från andra våningen

Det är inte ofta man får ett kvinnligt perspektiv på ett land där kvinnorna lever i männens skugga. Därför är det uppfriskande att läsa den 37-åriga Rafia Zakaria, vars memoarbok om hemstaden Karachi lyfter fram de kvinnor som har format nationen.

Diktaturens försökskaniner

Tjugofem år efter återförenandet återstår ännu många uppgörelser med den östtyska diktaturen. Då allt fler skyddande murar raseras uppenbaras sanningen om ett land som grundades på en människoföraktande ideologi.

Parlamentet och domstolen

Söker man på "mänskliga rättigheter" på Google får man 85 000 träffar, och "human rights" ger 49 200 000. Få begrepp har en sådan positiv innebörd. I likhet med "demokrati" är alla för och ingen emot.

Att ställa frågor till naturen

Med den vetenskapliga revolutionen brukar man mena de skeenden som ägde rum inom naturvetenskaperna från cirka mitten av 1500-talet till ungefär sekelskiftet 1600/1700.

Fattigdomsbevis

Varför agerar fattiga på ett sätt som gör saker och ting värre för dem själva? Det var en fråga som Linda Tirado, en fattig tvåbarnsmamma i Utah i USA, råkade snubbla över på nätet. Och hon skrev ett inlägg för att förklara varför hon själv äter skräpmat, röker och är fattig.

För Guds skull?

Ingen institution eller ideologi har genom historien orsakat mer våld än religionen.

Motsättningarnas man

Paris gator kantades av 50 000 människor när Jean-Paul Sartre fördes till den sista vilan 1980. Det var som när Victor Hugo eller Émile Zola begrovs. Men det fanns också en känsla, som stärktes efterhand, av att detta var Frankrikes siste store intellektuelle.