Magasin > Public service på riktigt (Nummer 5, 2015)

Nummer

I det här numret

Public service på riktigt

Public service på riktigt

Innehåll

Dubbelnaturen Dowson

I slutet av 1800-talet ansågs poeten Ernest Dowson vara mer lovande än den jämnårige William Butler Yeats. Men Dowsons liv föröddes av sjukdom och missbruk.

En insekt med insikter

Det är nu 100 år sedan Franz Kafkas Förvandlingen publicerades, och vid samma tid trycktes Gottfried Benns novell Hjärnor. Texterna speglade ett Europa som höll på att slitas sönder.

Skottarnas och punkarnas plagg

Tartanmönstret används ofta av skotska nationalister och självständighets-förespråkare. Men det förknippas också med punken och med den svenska upptäcktsresanden Sven Hedin.

Islands bidrag till världskulturen

En komplett översättning av de isländska sagorna har nu utkommit. Sten Kindlundh är imponerad men hade gärna sett mer kommentarer.

Kultursidornas storhetstid

Thure Stenström publicerade nyligen Utsikter och insikter. Den och andra klippböcker visar hur bra de svenska kultursidorna en gång var.

Att slå tärning om det förflutna

Brädspel kan ge en ökad förståelse för historiska skeenden.

Särpräglade sånger

I år är det trettio år sedan den estniske poeten Uku Masing (1909-1985) gick bort. Masing är ännu inte översatt till svenska men finns lyckligtvis tillgänglig i aptitretande doser på engelska.

Nästa: Recension