Magasin > Public service på riktigt (Nummer 5, 2015)

Nummer

I det här numret

Public service på riktigt

Public service på riktigt

Innehåll

Förbrytarens höst

I flera latinamerikanska länder har den knarkrelaterade brottsligheten och kartellernas våldsutövning påverkat hela befolkningar under decennier. Detta har även satt djupa spår i kulturproduktionen. Henrik Nilsson förmedlar initierade inblickar från extravagansens vardag.

Det förlorade paradiset

Möjligen var det, för att låna en socialdemokratisk formulering, någonting som gick sönder redan i ett tidigt skede.

Kriser och kransar

Bland USA:s 44 presidenter intar tre en särställning i historieskrivningen, men också i det folkliga medvetandet.

Hela härligheten

"Varifrån pratar du?" frågade de parisiska rebellerna varandra i maj 1968. "Den enda intressanta diskussionen är den som använder sig av argumenta ad hominem", instämmer Emmanuel Carrère.

En förlorad värld

Det senaste halvseklet har de sociala klyftorna i det amerikanska samhället av allt att döma vuxit kraftigt. Utvecklingen har givit upphov till omfattande studier och en intensiv debatt bland samhällsvetare och publicister.

Att se med nya ögon

Under 1600-talet var Nederländerna en stormakt. Med provinsen Holland i spetsen hade det i slutet av 1500-talet lösgjort sig från det habsburgska Spanien. Visserligen fick man ständigt försvara sin frihet i krig inte bara med Spanien, utan också med England, Frankrike och de tyska staterna i deras olika mer eller mindre tillfälliga allianser.

Här och nu

Återigen har den franske filosofen Michel Onfray slagit sig ner i sin skrivarlya, men denna gång inte för att utöka sin serie om filosofins "mothistoria" utan för att författa det som torde bli han magnum opus, en trilogi med huvudtiteln Brève encyclopédie du monde (En kortfattad encyklopedi om världen).

En för alla?

En grundmurad slutsats inom evolutionsbiologin har länge varit och är att det naturliga urvalet är den enda process som leder till anpassningar i de levande varelsernas byggnad och beteende.

Järn och blod

Att skriva en biografi om Otto von Bismarck skulle kunna vara ungefär detsamma som att skriva om andra nationers stora män och landsfäder: en Lincoln, Napoleon eller Churchill. Men riktigt så oproblematiskt har det aldrig varit med "järnkanslern", och anledningen till det är förstås det sätt på vilket Tysklands historia utvecklades efter hans död 1898.

Vilket judehat?

En isolerad händelse, ett vansinnesdåd av en enda extremist; inget som på något vis var representativt för Danmark. För där finns ju ingen antisemitism.

Känslan av nederlag

William Faulkners inflytande på den moderna litteraturen är oöverskådligt; efter Shakespeare och jämsides med Herman Melville lär han vara den mest utforskade författaren i den engelska litteraturen.

Konsten att dö

Ett av de mer spännande vetenskapliga rönen på senare år är upptäckten av de så kallade "kortsovarna". Denna lilla grupp individer - omkring 2 procent av världens befolkning - klarar sig alldeles utmärkt på bara fyra eller fem timmars sömn per dygn.