Magasin > Public service på riktigt (Nummer 5, 2015)

Nummer

I det här numret

Public service på riktigt

Public service på riktigt

Innehåll

Baltikum utmanat

På ett plan tillhör de baltiska staterna de mest sårbara för den ryska desinformationen; deras ryskspråkiga minoriteter tar lätt till sig propagandan från Moskva. På ett annat plan är Estland, Lettland och Litauen mindre sårbara än länder i väst eftersom de har en lång erfarenhet av hur Sovjet och sedermera Ryssland använt sig av informationsvapnet. De ser igenom lögnerna.

Ge staden makten

Nationer och organisationer kan inte längre lösa människors problem. Istället bör de stora städerna knytas samman och ges mera makt.

Lös det lokalt

Miljöproblem angrips ofta med toppstyrda och statliga regleringar. En förvaltning som tar hänsyn till lokala förhållanden har många fördelar.

Roboten du älskar att lyda

Roboten som personlig vän är snart en realitet. En uppkopplad och uppdaterad vän som vet allt om dig.

De fattigas kapitalism

På snabb tid har Peru genomgått en remarkabel välståndsutveckling. En marknadsliberal revolution genomfördes istället för en kommunistisk.

I korthet

Mindre publikfriande är svårt att tänka sig: en mastodontutställning om Tyskland i London. Utställningen Germany. Memories of a Nation på British Museum blev emellertid en succé. Över 100 000 såg den mellan oktober 2014 och januari i år. 200 objekt, från Gutenbergs bibel (1455) till Volkswagens första bubbla (1953) gestaltade 600 år av tysk historia.

Kooperationens uppgång och fall

Kooperativa förbundet var en gång Sveriges största koncern. KF introducerade en rad nyheter inom dagligvaruhandeln, bland annat snabbköp, stormarknader och modern lagerhantering.

Snart är det val igen

Bland det första David Cameron gjorde efter De konservativas seger i valet var att avlägga en avsiktförklaring. Den nya regeringen skulle "reclaim a mantle that we should never have lost - the mantle of One Nation, one United Kingdom".

Regimskifte för Riksbanken

Penningpolitiken har nått vägs ände. Det är dags att införa en ny ordning för de kommande decennierna.

Nästa: Krönika