Magasin > Public service på riktigt (Nummer 5, 2015)

Nummer

I det här numret

Public service på riktigt

Public service på riktigt

Innehåll

Innehållets nationalscen

Färre anställda och fler externa produktioner kan syresätta och vässa public service.

Ta oss på allvar!

Public service måste våga satsa på kvalitet och lita på att lyssnare och tittare är kapabla att själva ta ställning.

Upplysning slår underhållning

Det är inte fel att public service-företagen tar för sig digitalt, men de måste göra det med högklassigt material.

En stat i staten

Grundläggande principer som gäller för andra statliga verksamheter saknas i regelverket kring public service. SVT:s och SR:s konstitutionella ställning måste klarläggas.

Nästa: Intervju