Magasin > Religion i det 21:a århundradet (Nummer 6, 2014)

Nummer

I det här numret

Religion i det 21:a århundradet

Religion i det 21:a århundradet

Innehåll

Den siste ­kejsaren

Envåldshärskaren Haile Selassie byggde sin makt på religiösa ­mytbildningar och personkult. Men slutligen hann verkligheten ifatt den man som hävdade att han härstammade från kung Salomo.

Dubbelstöten mot skolan

Skolan kommer inte att kunna räddas, så länge vänstern och högern saknar insikt om vad deras dubbla attack på läraryrket har ställt till med. Båda medverkade till att minska lärarnas idealitet och yrkes­identitet. De har med motsatta men ändå gemensamma ansträngningar baxat skolan ända hit.

Nästa: Tema