Magasin > Religion i det 21:a århundradet (Nummer 6, 2014)

Nummer

I det här numret

Religion i det 21:a århundradet

Religion i det 21:a århundradet

Innehåll

Gud är tillbaka

Vid slutet av 1900-talet trodde många att sekularisering och liberalism triumferat. Men idag är religionen överallt. Kan världen rymma både Gud och den moderna tidsåldern?

Unikt sändebud – unikt uppdrag

Genom att tala om mänsklig värdighet står påven i centrum för internationell politik. Franciskus är, precis som sina företrädare, en viktig världsledare.

De komplexa islamisterna

De islamistiska rörelserna i Mellanöstern uppvisar stora skillnader. I det arabiska uppvaknandet spelade de därför olika roller och hade olika strategier.

Judendomen mellan Sion och Diaspora

Den judiska statens roll i judiskt liv debatteras alltmer. Intressekonflikten mellan judisk nationalism och judisk diaspora kan inte längre undertryckas.

Kärleken som religion

I väst har kärleken antagit rollen av en ny gud, tillgänglig för alla. Men kärlek är vad vi känner inför dem som ger oss hopp om en oförstörbar grund för vårt liv.

Nästa: Intervju