Magasin > Robotsamhället (Nummer 1, 2018)

Nummer

I det här numret

Robotsamhället

Robotsamhället

Innehåll

Ensam i en absurd värld utan Gud

60 år har gått sedan Albert Camus tilldelades Nobelpriset i litteratur, men fortfarande är han påtagligt aktuell och närvarande. Liksom ständigt omskriven på nytt. Lena Kåreland undersöker ett tidlöst författarskap och ett tidstypiskt främlingskap.

God grannsämja

Uttrycket ”Pax Romana” tillhör – tillsammans med exempelvis ”Mea culpa” och ”O tempora, o mores” – de få latinska talesätt som aldrig behöver översättas.

Livsstilskolonialism

När den amerikanske regissören Spike Lee häromåret framträdde på Pratt Institute i Brooklyn, for han ut i en tirad som snabbt fick spridning på internet. Det som händer i New Yorks fattigare områden kan jämföras med kolonialism, menade han, i synnerhet när det gäller kvarter som har dominerats av afroamerikaner och där den vita medelklassen nu flyttar in.

En moral för alla

Det tar tid för världen att anpassa sig till nya spelregler. Slutet på kalla kriget blev slutet för en bipolär politisk disciplin.

Vi sluter oss samman

I över ett år har vi tröskat teorier om globaliseringens förlorare, folklig frustration över identitetspolitik, demokraternas allians med de super-rika i USA och det nya (a)sociala medielandskapet. Många har gjort sitt bästa för att försöka förklara Trumps resa från skämt till president. Men nu är det dags att blicka framåt.

Mer än bara fru Luther

Hur sammansvetsade Martin Luther (1483–1546) och hans hustru Katharina von Bora (1499–1552) var kommer fram i deras utsagor om varandra.

På längden och på tvären

För en ambitiös karriärist är det enligt historieprofessorn Naill Ferguson alltid värt att fortsätta till nästa party för att nätverka – hur sent på dagen det än är. Och han bör veta vad han talar om.

Kroppsklockan klämtar för dig

Somliga fenomen i vår omvärld skulle det tyckas oförnuftigt att försöka sätta sig över. Ta gravitationen, till exempel. Att trotsa tyngdlagen i vardagliga situationer slutar i allmänhet i någon form av platt fall, kroppsskada eller hånfulla kommentarer från omgivningen.

Efterapningens belöning

En av de mest omvälvande böcker som någonsin publicerats är On the Origin of Species (Om arternas uppkomst), som i sin första upplaga kom ut år 1859. I den föreslår författaren, som förstås är Charles Darwin, en process som skulle kunna förklara uppkomsten av jordens miljontals växt- och djurarter, var och en försedd med speciella anpassningar för ett liv kännetecknat av ideliga svårigheter av alla de slag.

Sent uppvaknande

Man kunde kanske tro att följande citat – ”Hela idén med multikultur är ett misslyckande, ett totalt misslyckande” – kommer från Jimmie Åkesson. Men i själva verket kommer det från ett tal som Angela Merkel höll inför sina partikamrater hösten 2010.

Med örnens fria blick

När tyska förbundskanslern Angela Merkel fyllde 60 häromåret önskade hon sig en historiker som festtalare. Och då inte en historiker vilken som helst, utan en viss globalhistoriker: Jürgen Osterhammel, professor i nyare och samtida historia vid universitetet i Konstanz.