Magasin > Robotsamhället (Nummer 1, 2018)

Nummer

I det här numret

Robotsamhället

Robotsamhället

Innehåll

Meningen ligger i livet

Konstruktionen av tänkande maskiner visar hur litet vi vet om oss själva. Vi måste kunna föreställa oss andra former av liv som är helt skilda från vårt eget.

In med humanisten

Artificiell intelligens får inte överlåtas åt ingenjörerna. Kanske kan AI överbrygga den urgamla klyftan mellan humaniora och naturvetenskap.

Vännen som vet allt

En digital vän, ständigt närvarande och oerhört trevlig, gör sig snart oumbärlig. Men den har alltid dubbla lojaliteter.

Den leende roboten

Robotar kan vara roliga. Samtidigt är det svårt att tänka sig att de skulle kunna programmeras för att få känsla för tillvarons absurditeter. Frågan är om en robot kan ha humor.

Tekniken är vårt öde

Den blixtrande utvecklingen inom AI och robotteknik inger både hopp och farhågor. Litteraturvetaren och författaren Svante Lovén är ambivalent inför en utveckling som inte låter sig hejdas.

Nästa: Kultur