Magasin > Rymdmänniskor (Nummer 3, 2023)

Nummer

I det här numret

Rymdmänniskor

Rymdmänniskor

Innehåll

Monsieur Munläder

När – om någonsin – är det politiska våldet försvarbart? Fransmännen kan inte enas om en samsyn på sin egen revolution, inte heller på Maximilien Robespierre. Ulla Gudmundson jämför medel med mål.

Saknade av ingen?

Uppgiften Jonathan Lear tar sig an i sin nya bok, Imagining the End, fokuseras i första kapitlet genom en anekdot från en föreläsning om klimatförändringar som författaren nyligen gått på. En ung åhörare – låt oss kalla henne Misantropen – ställde sig under frågestunden upp och kungjorde, med mänsklighetens möjliga utrotning i åtanke: ”Ingen kommer att sakna oss!” Salen fylldes av ett spontant, gemensamt skratt som gav tillfällig lindring från de jobbiga känslor som är förbundna med ämnet. Lear är dock ingen vidare humoristisk typ; han är lagd långt åt det allvarliga hållet och drar sig inte för att vara glädjedödare genom att analysera sönder skämt.

Kriget som nationalideologi

Många av de böcker som har publicerats under senare tid och som på ett eller annat vis behandlar Rysslands anfallskrig mot Ukraina, är dömda till att antingen vara prematura eller blotta ögonblicksbilder – kriget pågår alltjämt, och kommer troligen att göra det under en överskådlig framtid.

Mångfaldsimperiet framför andra

Osmanerna har dåligt historiskt rykte. Den retoriskt ofta så brutale Martin Luther dundrade om att turken, det vill säga osmanerna, var ett tecken på Guds vrede, ett rättmätigt straff för en förtappad kristenhet. Den store reformatorn hävdade att påven var Antikrist och turken den förkroppsligade djävulen.

Tillbaka till framtiden

Mycket kan man säga om framtiden, men så särskilt ljus ser den kanske inte ut ändå. Under de senaste decennierna tycks det tidigare närmast obegränsade spektrat av möjliga framtidsscenarier vad gäller global uppvärmning ha spjälkats upp i en handfull möjligheter – 1,5 grader, 2 grader, 3 grader, 6 grader och så vidare – och ingen av dem verkar ju direkt munter.

På krigsstigen

Till sanningarna om krig hör att inga planer överlever kontakten med fienden.

Ständigt i rörelse

Med anledning av Keiron Pims fylliga biografi Endless Flight utbrast den brittiske författaren William Boyd tidigare i år: ”Äntligen återberättas Joseph Roths märkliga liv i detalj för hans många engelsktalande läsare!” Visserligen har det tidigare skrivits både akademiska artiklar och kritiska essäer om Roth också i den anglosaxiska litterära världen, men att det till nu uppenbarligen har saknats en regelrätt biografi på engelska om Roth, denna centrala figur i den europeiska mellankrigstidens litteratur, är snudd på häpnadsväckande.

Nederlagets stunder

Behövs det en ytterligare biografi om sydstatsgeneralen Robert E Lee? Det är väl tveksamt, men om någon ska skriva den så är det nog den amerikans­ke historikern Allen C Guelzo, som redan har flera bästsäljande böcker om inbördeskriget och dess huvudaktörer under bältet. Hans Robert E Lee. A Life är en utmärkt bok om mannen som förkroppsligade sydstaternas hopp om seger och ett slut på det successivt alltmer eländiga kriget. Lee förblir relevant, trots att hans ryttarstaty nyligen togs ned från sin hedersplats på Monument Avenue, i Virginias huvudstad Richmond.