Magasin > Said och orientalismen (Nummer 6, 2007)

Nummer

I det här numret

Said och orientalismen

Said och orientalismen

Innehåll

Churchill räddade världen och byggde ett författarskap

Winston Churchill var en värdig nobelpristagare i litteratur. I hans monumentala verk om andra världskriget mobiliseras hela det litterära maskineriet för att gestalta en komplex livssyn och verklighetsuppfattning.

Franska författare sneglar österut

Kristoffer Leandoer anar en trend hos dagens främsta författare som åker till Ryssland för att skärskåda sina demoner och förhäxas av Moskvas modernitet.

Det glömda slaveriet

Slaveri har varit ett självklart samhällsfenomen i stora delar av den muslimska världen sedan mer än tusen år. Historikern Dick Harrison skriver om ett slaveri som sällan förs på tal i dagstidningar eller historieböcker.

Nästa: Recension