Magasin > Said och orientalismen (Nummer 6, 2007)

Nummer

I det här numret

Said och orientalismen

Said och orientalismen

Innehåll

Drivna av kunskapstörst

Forna tiders svenska orientalister erbjuder ett spännande persongalleri av excentriker och äventyrare. De förenades av en glödande passion för bildning för dess egen skull samt av empati och äkta lidelse i relation till den muslimska kulturen.

Said förfalskar det förflutna

Edward Saids inflytelserika verk Orientalism präglas av historieförfalskning och akademiskt snobberi. Genom grundlös kritik av seriös konst och forskning i det förflutna förbisåg Said rasismen mot araber och muslimer i populärkulturen.

Tendentiös teori skymmer sikten

När Saids lärjungar analyserar orientalistisk bildkonst hänfaller de åt fullkomligt godtyckliga tolkningar. Alltför liten vikt fästs vid hur den värld som målningarna avbildar faktiskt såg ut.

Nästa: Intervju