Magasin > Säkerheten framförallt? (Nummer 7, 2020)

Nummer

I det här numret

Säkerheten framförallt?

Säkerheten framförallt?

Innehåll

”Inget att fnysa åt”

Kritiken av säkerhetsfixering är irrationell. Sverige borde för länge sedan ha prioriterat kampen mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Bäst att inte chansa

Säkerhet har ersatt frihet som politisk drivkraft. Det är en återvändsgränd för demokratin.

”En perfekt storm”

Debatten drivs alltmer av polarisering och digitala hatkulturer. Politiker kan inte längre kontrollera det offentliga samtalet.

”Falska toner”

Politikers drivkraft att vara populär är motsatsen till statskonst. Demokratins överlevnad står på spel.

”Förstå föränderligheten”

Robert Crowcroft överskattar politikens betydelse. Vi styrs mer av byråkrati, teknik och historiska faktorer.

”Indifferent elitokrati”

Problemet är inte att vi avstår från att diskutera svåra frågor. Problemet är att ingen lyssnar.

”Oro eller förtröstan?”

Demokratin har svårt att hantera komplexitet. Ändå är passivering långtifrån självklart.

Nästa: Kultur