Magasin > Sexuella revolutioner (Nummer 7, 2012)

Nummer

I det här numret

Sexuella revolutioner

Sexuella revolutioner

Innehåll

Bland samhällets olycksbarn

Att vara ideologiskt svårfångad men moraliskt orubblig var George Orwells kännetecken. Det skärpte hans blick som samhällsskildrare men gav honom också fiender, inte minst bland vänsterradikala kritiker med krav på politisk rättning i ledet.

Realismens återkomst

Den italienske filosofen Maurizio Ferraris har förklarat att postmodernismen är död. Detta bekräftas av en rad unga italienska författare som uppvisar en stark realistisk tendens.

Från vitter till Twitter

På 1950- och 60-talen blomstrade Kvällspostens kultursida. Gunnar Wetterberg ser tillbaka på en tid när de lärde från Lund deltog i kultur- och samhällsdebatten på ett sätt som är omöjligt att tänka sig idag.

Klassiska seriehjältar

En gång i månaden kunde man ta del av världslitteraturen i tecknad form. Mats Wiklund minns sina illustrerade klassiker.

Där historia spelar roll

Att organisera korstågen till Antioch kan kanske ge mer än att bara läsa om dem, menar Adam Cwejman, som ser historieintresset blomstra bland datorspelare.

En uppvisning i egocentrism

De brittiska tidningarna publicerade häromdagen bilder på Stephen Elop, Nokias vd, som presenterade sitt företags nya smarta mobiltelefon i New York. Nokia hoppas att företagets nya produkter ska blåsa nytt liv i dess affärsframgångar, och jag antar att en stor del av Finland hoppas detsamma.

Nästa: Recension