Magasin > Sexuella revolutioner (Nummer 7, 2012)

Nummer

I det här numret

Sexuella revolutioner

Sexuella revolutioner

Innehåll

Den globala väckelsen

Under de senaste decennierna har pingstväckelsen fått allt fler anhängare över hela världen. I exempelvis afrikanska områden som kännetecknas av osäkerhet och instabilitet representerar pingstförsamlingarna en ny sorts offentlighet.

Med facit i hand

För några år sedan frågade jag Assar Lindbeck om han inte skulle skriva sina memoarer. "Hinner inte, jag har alldeles för många vetenskapliga artiklar på gång", svarade han.

Diamanter en kvinnas bästa vän?

Vad är viktigast i livet? Uppfattningarna torde vara delade, men de flesta kan nog enas om att sex (eller kärlek) och pengar hör till människans främsta drivkrafter.

Maskinen som ideal

Tänkandet är det som traditionellt definierar människan - den visa, eller åtminstone kunskapssökande, varelse som kan se sig själv utifrån, som kan förhålla sig till svunna tider och som kan spekulera om det som komma skall.

På jakt efter historisk sanning

Det är inte ovanligt att stora forskare, särskilt på ålderns höst, publicerar samlingsverk med mindre kända artiklar ur den egna kvarlåtenskapen.

Moralistens sista ord

Vad lägger man i begreppet intellektuell? Wikipedias definition lyder: "personer som ägnar sig åt vetenskaplig eller litterär verksamhet. Det omfattar med denna innebörd grupper som yrkesmässigt förmedlar kunskaper och åsikter, till exempel forskare, författare och lärare.

Historievetenskapen inför rätta

I vår tid brukas historia för många syften, av vilka det vetenskapliga bara är ett. Historia kan därtill användas existentiellt för att skapa förankring och identitet, moraliskt för att väcka indignation och backa upp krav på återupprättelse, politiskt för att stärka en debattposition, ideologiskt för att legitimera makt och kommersiellt för att tjäna pengar.

En allomfattande världsbild

Den brittiske fysikern David Deutschs bok The Beginning of Infinity spänner över vida fält.

Israelhat med lång historia

Den emeriterade professorn Colin Shindler från University of London har funnit ett brännbart ämne för sin senaste bok, Israel and the European Left. Between Solidarity and Delegitimization.

Luigi Russolo och bullerkonsten

En vanlig uppfattning av den italienska futurismen är att den är helt och hållet materialistisk, en uppfattning som Marinetti till stor del måste hållas ansvarig för.

När barnen blir stridsäpplen

Flera av de kräftskador som nu härjar i vårt privata och offentliga liv frodas och växer i skydd av just de myndigheter som påstår sig skydda oss mot sjukdomen. Den offentliga lögnen har på sistone ökat sitt spelrum.

Författarna larmar och gör sig till

Det har knappast undgått någon Axess-läsare att litteraturens villkor blivit annorlunda på senare tid, huvudsakligen som följd av hårdare konkurrens från internet och elektroniska medier.

Konsten att bygga en stat

Det var i början av 1960-talet, då ett allt rikare västerland började se fattigdomen i resten av världen som ett moraliskt problem, som biståndspolitiken föddes.

Ett angrepp på västpedagogiken

Enligt PISA 2009 är de femtonåriga eleverna i Kina-Shanghai bäst i världen i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Framgången kommenteras dock negativt av många västerländska pedagoger som menar att östasiatisk undervisning är auktoritär, lärarcentrerad och alltför påfrestande för eleverna.

Rysslands kalla krig

Cambridgehistorikern Jonathan Haslam hävdar i sitt magistrala verk om kalla kriget, Russia's Cold War, att termen myntades av George Orwell i en artikel i tidskriften Tribune den 19 oktober 1945.