Magasin > Sexuella revolutioner (Nummer 7, 2012)

Nummer

I det här numret

Sexuella revolutioner

Sexuella revolutioner

Innehåll

Den nya läkarrollen

Arbetstidslagstiftning, emanciperade patienter, flöden, nyckeltal och teamarbete har bidragit till att vården nuförtiden är bättre än någonsin. Samtidigt har läkarrollen devalverats. Den moderna läkaren står inte längre ensam, höjd över varje misstanke.

Utmanad av dr Google

I takt med att patienter via internet får mer kunskap utmanas bilden av läkaren som oantastlig expert. Vägen framåt för läkarkåren är att bejaka den utvecklingen.

Straffad för att vårda

Det så kallade Astrid Lindgren-fallet avslöjar de juridiska riskerna för de läkare som ska utföra vård i livets slutskede. Därför bör strafflagen ses över.

Läkaren som teknokrat

I de senaste decenniernas skönlitterära skildringar av läkare möter vi inte längre läkaren som naturvetenskapsman, människokännare och sanningssägare. Istället riktas fokus alltmer mot det opersonliga och kalla vårdmaskineriet.

Ensam är inte stark

Den moderna sjukvården består av många aktörer, men få enskilda hjältar.

Att återuppfinna kärlekens idé

Idén om den romantiska heroiska kärleken har överlevt i nästa nio hundra år. Kanske beror det på att den erbjuder ett korrektiv till tanken att erotik bara handlar om kroppen. I den provensalska trubadurlyriken kan vi spåra ursprunget till vår moderna syn på kärlek och sex.

Samma gamla viktorianism

1970-talets puritanska vänster och 1960-talets sexradikala liberaler förenades av drömmen om den autentiska människan och övertygelsen om att hon fullt ut kunde bli sig själv först när samhället i grunden förändrades.

Människans sexuella evolution

Våra könsroller och sexuella beteenden är till stor del en konsekvens av en evolutionär process som sträcker sig många miljoner år bakåt i tiden. Det framgår alltför sällan i debatten om jämställdhet och sexualitet.

Den första sexuella revolutionen

1700-talet utgjorde en vändpunkt i den västerländska synen på sexualitet. Då började man propagera för att sex är en privat angelägenhet och att sexuell njutning borde hyllas som ett av livets glädjeämnen, oberoende av äktenskap.

Nästa: Intervju