Magasin > Sommarjobb för en statsminister (Nummer 5, 2014)

Nummer

I det här numret

Sommarjobb för en statsminister

Sommarjobb för en statsminister

Innehåll

Identitetskris för biståndet

Sverige har länge hållit fast vid att bistånd slussas från stat till stat. Men nu går utvecklingen mot en större roll för privata aktörer.

Maktkamp i Östasien

En konflikt mellan Japan och Kina om några öar i Östkinesiska havet har lett till ökade spänningar mellan länderna. I kampen om opinionen gäller det att ha rätt maktkampsberättelse.

Scott inspirerade skottarna

Inför folkomröstningen om Skottland har Walter Scott åter blivit aktuell. Hans romaner hade väldiga framgångar i början av 1800-talet och bidrog till skottarnas nationalkänsla.

Demokratins seger och kris

Ryssland har chockerat genom att inte följa de "spelregler" västvärlden tror på. Svante Nordin drar paralleller till mellankrigstiden, då Winston Churchill talade för döva öron.

Det mysiga mordets mästare

Intresset för Agatha Christies böcker är fortfarande enormt. Nya tv-serier produceras i rask takt och i höst utkommer en ny bok med hennes detektiv Hercule Poirot.

Bacchi Orden borde få återuppstå

Bellmans fiktiva sällskap Bacchi Orden gjorde stor succé i samtidens Stockholm. Men de grova skämten blev för mycket för eftervärlden. Nyligen kom dock en avhandling om Bacchi Orden, och Lars Lönnroth hoppas att den återuppstår.

När haikun kom till Sverige

Nyligen kom en bok med Tomas Tranströmers haikudikter. Torsten Rönnerstrand beskriver hur denna japanska diktform blev populär i Sverige.

Svårt få göra upp med sin barndom

Skildringar av människors kamp mot religiositet som begränsar är en välfylld litterär genre. Likaså barndomsskildringar som gör upp med en uppväxt kantad av övergrepp.

Varför skrämmer slöjan?

Under senare år har den muslimska slöjan orsakat debatt. Ofta hamnar kvinnornas erfarenhet i skymundan.

Den universelle Shakespeare

Shakespeare uppfann människan så som vi känner henne, menar Harold Bloom i sin bok Shakespeare. The Invention of the Human. Men inte lika mycket som han uppfann Storbritannien, replikerar en protektionistisk Daniel Hannan. Åtminstone så som den konservative Europaparlamentarikern och författaren ser på saken i en brett upplagd artikel i Spectator, som efter rubriken "Shakespeare Invented Britain" lägger till ett förtröstansfullt Now He Can Save It.

Nästa: Recension