Magasin > Statskonst i en ny tid (Nummer 6, 2023)

Nummer

I det här numret

Statskonst i en ny tid

Statskonst i en ny tid

Innehåll

Myter om maktens män

Amerikaner vill gärna tro att USA hade fler statsmän och ärbara politiker förr. Det är en myt som hindrar dem att med kraft ta itu med sin egen tids krav.

Den svåra konsten

Det svåra med politiskt ledarskap är inte vad som måste göras. Utmaningen ligger i att veta hur man ska leda.

In i våra sinnen

Maskiner modellerar världen och vår upplevelse av den. Genom sin språkliga förmåga har de skaffat sig ett fönster in till våra mänskliga medvetanden.

Det otänkbara alltmer tänkbart

Kärnvapen börjar spela en allt viktigare roll i internationell politik. Risken för att de används i en stormaktskonflikt är större än någonsin.

Nästa: Kultur